สายหยุด (ดอกเหลือง)
ตาลกิ่ง โครเรเซีย (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
กะพร้อ kunstleri(เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
กะพร้อพูนศักดิ์ (เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
หมากหอม (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ต่าว ใบเงิน ( เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หวายกุ้งน้ำพลี้ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หวายโป่งช้าง (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรง ป่าดิบชื้น แหลมมะละยูตอนกลาง (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรง ป่าดิบชื้น แหลมมะละยูตอนกลาง (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรง ป่าดิบชื้น แหลมมะละยูตอนกลาง (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ต้นช้างร้องไห้
กะพร้อ เจ้าเมืองตรัง (ใบเต็ม)(เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
สาคู
กะพร้อแดง (เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
กล้วยผา
กะพร้อ hirta (เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
กล้วยผา (ฐานใหญ่)
กล้วยลิงหลบ
หวายน้ำผึ้ง
หมาก ๖ (ยังไม่ทราบชื่อวิทยาศาสตร์) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ต้นปรงเขาเชมา
ต้นช้างร้องไห้ (ต้นสูง 2 ม.) กระถางขนาด 18 นิ้ว
ต้นปาล์มบังสูรณ์ (ต้นสูง 2 เมตร) กระถางขนาด 15 นิ้ว
ต้นบังสูรณ์ หลังขาว (ต้นสูง ๒ เมตร) กระถางขนาด 18 นิ้วโมก (ใบลาย)
สุคนธรส


คัดเค้า

ปีบ
จันแดง
เตยเหาะ

เตยการะเกด ( ๑ หน่อ)
เตยหัวม้าแดง (ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
เตยลูกแฝด (ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์)

เตย ลูกกลม (พวง) (ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์)
เตย ลูกเหลือง (พวง) (งอก)
ต้นเฟิอร์นสหัสดำ
หิน

     
Sitemap หมวดหมู่